The cart is empty
  • Home
  • Fundamental Movement Skills Posters as Gaeilge

Fundamental Movement Skills Posters as Gaeilge

mwmo_posters_gaeilge
€ 50,00 each

2 items in stock
+
Tá réimse postaéir curtha ar fáil ag PDST gur féidir a usáid leis na hacmhainní Chorp Oideachais 'Gluais go maith, gluais go minic'. Tabharfaidh na postaéir seo tacaíocht do mhúinteóirí tríd an gclár Chorp Oideachais: ' Scileanna Bunghluaiseachta'. Sé déag postaér ar fad ata sa réimse seo a mhúineann scileanna éagsúla a bhaineann le 'Gluais go maith, gluais go minic' Léiríonn postaer amháin na scileanna ar fad a bhaineann leis an gclár. Tá na postaéir go léir ar fáil í mbéarla agus as gaeilge. Is acmhainn iontach, sárluachmhar é seo gur féidir a úsáid i ngach aon rang sa scoil chun tacaíocht le múineadh na scileanna bunúsacha sa cheacht corp oideachais. Is féidir na postaéir a thaispeaint i halla na scoile, sa seomra ranga nó ar an gclár fógraí Corp Oideachais.

Related products

€ 8,00 each Get Active!
499 items in stock
+
€ 50,00 each Fundamental Movement Skills Posters
20 items in stock
+
Results 1 - 2 of 2